Voorwaarden

Voorwaarden:
– Alle niet-leden van skiclub Snowsports kunnen een eerste les volgen zonder lid te zijn van de club. Enkel bij aanvang van een tweede les dient het lidgeld voldaan te worden.
– Kinderen kunnen deelnemen aan de lessen vanaf de leeftijd van 4 jaar. Lessen voor deze kindjes dienen steeds op voorhand besproken te worden met de club. Wanneer blijkt dat een kindje nog niet klaar is om te skiën volgens de club, kunnen de lessen door de club worden stopgezet.
– De club is verzekerd als burgerlijk aansprakelijke, persoonlijke ongevallen/kwetsuren of andere schadegevallen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de club.

-Op de volgende tijdstippen zijn er geen skilessen:
De vrijdag voor de kerstvakantie tot en met de laatste vrijdag van de kerstvakantie.
De vrijdag voor de krokusvakantie tot en met de laatste vrijdag van de krokusvakantie.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
De u betre­ffende gegevens die in ons bezit zijn of die vermeld worden in de formulieren of reserveringsformulieren die uitgaan van de vzw Snowsports en die u terugzendt aan de vzw Snowsports worden verwerkt door de vzw Snowsports (ondernemingsnummer 874.986.322) waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem – Rooseweg 19. De finaliteit van de behandeling van de gegevens bestaat in de opvolging van de leden of publiciteit van de vzw Snowsports . U kan deze gegevens inzien of ze doen wijzigen of verwijderen door ons hierover te contacteren.

• Geen verkoop van uw gegevens
Momenteel hebben wij contactgegevens en mailadressen in onze databank om u te kunnen informeren over de skiclub. Ze werden nooit verkocht en zullen ook nooit worden verkocht.
• Beveiliging
We streven ernaar om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We nemen daartoe de nodige maatregelen.
• Recht op verwijdering
U kan op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen door u uit te schrijven op onze nieuwsbrieven. Klik hier.